Om input

“Anything that can go wrong will go wrong” 
Murphy’s lov nr. 3.

Lad os prøve at undgå for mange fejl – derfor disse optagelsesregler.

Jeg forsøger at være så retfærdigt, neutral og objektivt som muligt og denne opgave er ikke nemt. Bemærk venligst også, at denne service er en privat initiativ, som oven i købet har siden start kostet adskillige tusinde kroner at holde kørende. Jeg forbeholder mig ret til, at bestemme hvad, hvor og hvordan bliver vist her. Jeg ønsker at holde denne service på et højt informativ niveau og uden reklame-fif af forskellige art. Derfor alle de tilsendte tekster med formuleringer som: fantastisk, har aldrig set lignende, bedste i verden, nu skal I bare se… og lignende vil blive redigeret om til rene informationer uden salgs-gas.

Alle er dog velkomne til at komme med forslag, rettelser og bemærkninger – og jeg mener det!  Og da ‘nobody is perfect’, prøver jeg – så godt jeg nu kan – at tage højde for de fleste ønsker.


Hvad forstår jeg ved:

Milongas, Practicas & Events
Det er en oversigt over de steder hvor der er regelmæssige dansemulighed, hver uge eller en fast dag hver måned samt de særlige arrangementer .

Lærere
kan have deres egen side – se  Undervisning.
I princippet blander jeg mig ikke i hvad der stå på lærerens side. Omtale af lærernes egne dansesteder og evt. workshops vil/skal naturligvis placeres på det relevante sider. Ved fremsendelse af tekster, gør der opmærksom på indholdets sammensætning – altså hvad og hvor. Forvent ikke, at jeg vil analysere alle tekster og spekulere mig frem til dine ønsker. Skriv det.!
Teksten bedes leveret i textform (helst som e-mail). Alle specielle formatter som Word eller .pdf filer gør sagen meget besværlig for mig.

“Intro…til Tango”
 er særlige, korte kurser for nybegyndere – tit på faste tider hver uge.

Workshops
kalenderen forsøger at dække hele landet. Det er arrangementer, som involverer enten særlige emner eller gæstelærere, eller hvor programmet er uden tvivl andet og mere end den sædvenlige undervisning.


Hvordan leveres informationer:   Best via e-mail til   alex@tango.dk

Sendes som ganske almindelige tekst. Undgå venligst at sende mig kopier af Jeres brochurer i alverdens formatter, med flere fonte, skriftstørrelser med mere.  Når data er a’jourført, sender jeg besked via e-mail og I må gerne checke om alt er som forventet.