Disclaimer / Juridisk meddelelse

DISCLAIMER / JURIDISK MEDDELELSE

This entire web-site: Copyright, © Alex Gorski, Copenhagen, Denmark.

CONTENT AND LIABILITY DISCLAIMER

Alex Gorski shall not be responsible for any errors or omissions contained at this Web Site, and reserves the right to make changes without notice. Accordingly, all information on web-sites webmastered by Alex Gorski and produced, received or delivered by Alex Gorski and/or third parties is provided “AS IS”.

In no event shall Alex Gorski be liable for any damages whatsoever, and in particular Alex Gorski shall not be liable for special, indirect, consequential, or incidental damages, or damages for lost profits, loss of revenue, or loss of use, arising out of or related to any Alex Gorskis web-site or the information contained in it, whether such damages arise in contract, negligence, tort, under statute, in equity, at law or otherwise.

Any information provided to Alex Gorski in connection with any Alex Gorskis web-site shall be provided by the submitter and received by Alex Gorski on a non-confidential basis. Alex Gorski shall be free to use such information on an unrestricted basis.


JURIDISK MEDDELELSE  – Alle rettigheder forbeholdes.

Denne web-site, web-dokumenter, tekst, design, grafik og anvendte audiovisuelle materialer med dertil hørende indhold er beskyttet af dansk lov og EU-lov om ophavsret, varemærkeret og andre love, der anvendes til beskyttelse heraf.

Enhver uautoriserede anvendelse, distribution, kopiering samt brug af hele eller dele af denne web-site er forbudt, og kan danne grundlag for retsforfølgning efter de pågældende love. Indehaveren af denne web-site kan beslutte, at sådan retsforfølning skal foregå i København, Danmark.

Det er strafbart at mangfoldiggøre, distribuere eller på anden måde bruge materiale fra denne web-site til kommercielle formål. Modtaget information er indehaveren af denne web-site berretiget til at benytte frit og uden begrænsninger.

Alex Gorski kan ikke drages tl ansvar for inholdet af denne web-site i sin helhed eller for de enkelte informationer, som præsenteres på denne web-site til almen orientering og som ellers baseres på modtagne eller fremskaffede, offentligt tilgængelige materialer. Alex Gorski fraskriver sig enhver juridisk ansvar for informationernes indhold, ligesom kan ikke påtage sig ansvar for indholdet af de web-sider der henvises (linkes) til.